500 plus dla nauczycieli przesądzone. Kto i na jakich warunkach otrzyma pieniądze?

2020-11-19 10:26 hz
500 plus dla nauczycieli podpisane. Kto i na jakich warunkach otrzyma pieniądze?
Autor: pixabay 500 plus dla nauczycieli podpisane. Kto i na jakich warunkach otrzyma pieniądze?

Rząd podpisał rozporządzenie wprowadzające tzw. 500 plus dla nauczycieli. Pieniądze można spożytkować na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia nauki zdalnej. Czy każdy je otrzyma? Szczegóły na ESKA Białystok.

Matka ukradła ze szkoły prawie 150 tys zł

500 plus dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane

To już pewne - 500 plus dla nauczycieli wejdzie w życie. Pieniądze mają stanowić wsparcie dla osób, które przez sytuację związaną z pandemią zmuszone zostały do prowadzenia lekcji zdalnie. Obecnie, co najmniej do 29 listopada, dotyczyć to będzie wszystkich pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zobacz: 500+ dla nauczycieli? Rząd wprowadza bon dla nauczycieli. Na co można wydać pieniądze?

Ministerstwo edukacji podkreśla, że rządowa pomoc dla nauczycieli, 500 zł na naukę zdalną, to odpowiedź na postulaty kadry pedagogicznej.

- Chcemy, aby dofinansowanie poniesionych przez nauczycieli wydatków przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia na odległość - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kto otrzyma 500 plus dla nauczycieli?

Dofinansowanie otrzymać może nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, który prowadzi kształcenie na odległość. Pieniądze przezcznacyć może na zakup sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Łączna kwota, która zostanie mu zwrócona, to 500 zł.

Jak otrzymać pieniądze?

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole, lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady określone zostały w rozporządzeniu.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania  nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

500 plus dla nauczycieli - wniosek

Wzór wniosku do pobrania zostanie zamieszczony do końca tego tygodnia na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.