tunel na S-1

i

Autor: GDDKiA oddział Katowice

"Światełko" w tunelu. Przebito pierwszą z czterech naw tuneli na S-1 Przybędza- Milówka, którą poprowadzona zostanie jezdnia w kierunku Żywca

2022-10-29 15:35

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Katowice, to pierwsza z czterech budowanych naw tuneli na S1 Przybędza - Milówka. Tędy pobiegnie jezdnia z południa w kierunku Żywca, nosząca oznaczenie TD1.2. W listopadzie przebita zostanie sąsiednia nawa, TD1.1 i tym samym w pierwszym z dwóch tuneli w masywie Baraniej Góry wykonawca skupi się na wykonaniu obudowy. Trwa drążenie obu naw dłuższego tunelu TD2.

 S1 Przybędza - Milówka 

Najtrudniejszą cześć prac budowalnych stanowi wybudowanie dwóch dwunawowych tuneli drogowych. Pierwszy tunel, TD1, o długości ponad 830 m umiejscowiony jest w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne. Drugi, TD2, o długości ok. 1000 m umiejscowiony jest w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno - wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania - Białożyński Groń. Przy drążeniu tunelu TD1 przebito już nawę TD1.2 dla jezdni w kierunku Żywca. Teraz prace na tej nawie skupią się na wydrążeniu całego przekroju i budowie obudowy zasadniczej. W sąsiedniej nawie TD1.1 drążonej dotychczas z jednej strony, w październiku rozpoczęto prace na drugim przodku.

Obecnie na jezdni w kierunku Zwardonia dotarto w górotworze na głębokość około 728 m, a przebicie nastąpi jeszcze w listopadzie br. Przy drążeniu tunelu TD2 we wzniesieniu Białożyński Groń, na jezdni w kierunku Zwardonia roboty doszły do prawie 140 m od strony portalu północnego i prawie 300 m od strony portalu południowego. Z kolei na jezdni w kierunku Żywca (TD2.2) do prawie 120 m od strony północnej i ponad 200 m od strony portalu południowego.

W międzyczasie wykonano już prawie 1,302 mln m3 wykopów i 215 tys. m3 nasypów przy budowie korony drogi. Trwają również intensywne prace przy wznoszeniu obiektów mostowych.

Wykonawca deklaruje zakończenie tej inwestycji w III kwartale 2024 roku 

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE