Społeczna przycinka. Władze gminy Łodygowice apelują do mieszkańców o pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych

2020-07-04 23:17 Katarzyna Graboń
Proszą o przycięcie drzew i krzewów - dla bezpieczeństwa
Autor: pixabay

Urzędnicy apelują by pozbyć się gałęzi i krzewów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych i kierowców

Chodzi o rośliny - drzewa i krzewy, które wystają poza granice prywatnych posesji, a mogą stanowić zagrożenie i przeszkodę dla samochodów poruszających się po drogach Łodygowic. Takich miejsc niestety nie brakuje.
Jak przypominają urzędnicy - przycięcia takie nie wymagają zgody urzędu gminy, a pozyskane drewno może być wykorzystane we własnym zakresie - czytamy w komunikacie gminy. Cięcia takie mieszkańcy powinni wykonać do 12 lipca.


Urzędnicy wskazują także podstawę prawną swojej prośby kierowanej do mieszkańców Łodygowic. Zgodnie z artykułem 150 Kodeksu Cywilnego: Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Dodatkowo: zgodnie z artykułem 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych: Zarządy dróg mają prawo do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.

Po 12 lipca spółka Eco Team Service przeprowadzi akcję wycinki gałęzi i konarów znajdujących się w pasie dróg gminnych, ale wówczas pozyskane drewno zostanie przekazane osobom ubogim, objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Muzeum Neonów w Warszawie

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.